Google

De administratieve verzoeken worden getoond op één of twee manieren, op een overzichtspagina en op een detailpagina. De overzichtspagina bevat de wachtende aan- en afmeldingsverzoeken m.b.t. lidmaatschap van de lijst, alsmede de op goedkeuring wachtende berichten, gegroepeerd per e-mailadres. De detailpagina bevat een meer gedetailleerd beeld van elk wachtend bericht, inclusief alle berichtheaders en de berichtinhoud.

Op alle pagina's beschikt u over de volgende handelingen:

  • Uitstellen -- Stel uw beslissing uit tot later. Geen actie wordt nu ondernomen m.b.t. het wachtende verzoek, maar u kunt het bericht al wel doorsturen of bewaren (zie ook hieronder).
  • Goedkeuren -- Keur het bericht goed, waardoor het verzonden wordt naar de lijstleden. Bij lidmaatschapsverzoeken geeft het goedkeuring aan de verandering van de lidmaatschapsstatus.
  • Weigeren -- Weiger het bericht, waardoor een weigeringsbericht wordt verzonden naar de afzender, en het oorspronkelijke bericht wordt genegeerd. Bij lidmaatschapsverzoeken wordt de verandering van de lidmaatschapsstatus geweigerd. In beide gevallen dient u een reden voor de weigering toe te voegen in het daartoe bestemde tekstveld.
  • Negeren -- Verwijder het oorspronkelijke bericht, zonder het versturen van een weigeringsbericht. Bij lidmaatschapsverzoeken wordt het verzoek simpelweg genegeerd, zonder bericht aan de betreffende persoon. Dit is de gebruikelijke actie in het geval van spam.

Voor wachtende berichten zet u de Bewaar-optie aan als u een copie van het bericht wilt opslaan voor de lijstbeheerder. Dit is nuttig als u 'misbruik'-berichten wilt negeren, maar een copie wilt bewaren voor later onderzoek.

Zet de Doorstuur-optie aan en vul een doorstuur-adres in als u het bericht wilt doorsturen naar iemand anders die niet op de lijst staat. Om een bericht te bewerken voordat het doorgestuurd wordt naar de lijst, moet u het bericht doorsturen naar uzelf (of de lijstbeheerders), en het oorspronkelijke bericht negeren. Vervolgens, als het bericht binnenkomt in uw mailbox, maakt u daar de nodige wijzigingen en zendt u het bericht terug naar de lijst, inclusief een Approved: header met als waarde het lijstwachtwoord. Het is in dit geval netiquette om een opmerking in het herziene bericht op te nemen dat u de tekst heeft gewijzigd.

Als de afzender een lid is dat wordt gemodereerd, kunt u optioneel de moderatie uitzetten. Dit is nuttig als uw lijst nieuwe leden op de proef aanneemt, en u hebt bestloten dat dit lid kan worden vertrouwd om berichten naar de lijst te versturen zonder goedkeuring.

Als de afzender geen lid is van de lijst, kunt u het e-mailadres toevoegen aan een afzender-filter. Afzender-filters worden beschreven op de pagina Openbaarheid/moderatie/misbruik - Afzenderfilters, en kunnen zijn: auto-accept (Goedkeuren), auto-hold (Uitstel), auto-reject (Weigeren), of auto-discard (Negeren). Deze optie zal niet beschikbaar zijn als het adres reeds in een van de afzender-filters is opgenomen.

Als u klaar bent, klikt u op de button Verstuur de wijzigingen onder in de pagina. Hiermee zullen alle gekozen handelingen m.b.t. alle administratieve verzoeken geëffectueeerd worden.

Terug naar de overzichtspagina.