Google

De tekst mag de volgende Python format strings bevatten, die automatisch herleid worden naar attributen die elders gedefinieerd zijn voor deze lijst. De mogelijke vervangende strings zijn:
  • real_name - De "mooie" naam van de lijst; gewoonlijk de lijstnaam met hoofdletters er in.
  • list_name - De lijstnaam zonder hoofdletters er in, gepresenteerd als URL.
  • host_name - De domeinnaam waaronder de server van de maillijst op draait.
  • web_page_url - Basis URL van Mailman. Hier kan aan toegevoegd worden: listinfo/%(list_name)s om naar de lijst informatie pagina te gaan.
  • description - De korte omschrijving van de maillijst.
  • info - De uitgebreide omschrijving van de maillijst.
  • cgiext - De extentie toegevoegd aan CGI scripts.