Google

Den här texten kan innehålla formateringskoder som byts ut mot värden från listans uppsättning. För detaljer, se Pythons formateringsregler (engelska). Giltiga koder är:
  • real_name - Listans formaterade namn, vanligtvis listnamnet med stor initial eller stora bokstäver rakt igenom.
  • list_name - Listens namn, såsom det används i URL:er, där det har betydelse om namnet stavas med stora eller små bokstäver.
  • host_name - Internetadressen (fully qualified domain name) till maskinen som listservern körs på.
  • web_page_url - Bas-URL för Mailman. Denna kan läggas tillsammans med till exempel listinfo/%(list_name)s för att skapa URL:en till en listas informationssida.
  • description - En kort beskrivning av listan.
  • info - Fullständig beskrivning av listan.
  • cgiext - Tillägg som läggs till CGI-skript.