Google

Цей текст може включати форматовані рядки, які пов'язані з ознаками списку. Перелік дозволених ознак:
  • real_name - "гарна" назва списку; зазвичай назва списку з великою першою літерою.
  • list_name - назва списку, яка використовується у URL адресах сторінок, регістр літер має значення.
  • host_name - повна назва домену списку розсилки.
  • web_page_url - базова адреса для Mailman. Цю адресу слід додавати, щоб отримати адресу інформаційної сторінки списку розсилки, наприклад listinfo/%(list_name)s.
  • description - короткий опис списку розсилки.
  • info - повний опис списку розсилки.
  • cgiext - розширення файлів CGI сценаріїв.